Vloot

Nuytten Verzekeringen voorziet voor haar vlootklanten een performant electronisch beheer van wagenparken.

Klanten die dat wensen kunnen hiermee online voertuigen toevoegen of schorsen, groene kaarten opvragen, EAF-stickers voor voertuigen of chauffeurs printen… Via deze vlootmodule kunnen ook schadedossiers worden ingegeven en/of geraadpleegd. Per kwartaal ontvangt de klant een uitvoerige afrekening van het wagenpark, gedetailleerd per voertuig en per waarborg.

Inloggen?

Meldt u nu veilig aan via e-ID! Aanmelden vlootmodule